La bicicleta te dret a circular per la via, El conductor esta obligat a avançar correctament
Els ciclistes poden circular en grup i sols sels pot avançar a tots de cop
La CCUB col·labora a les bicicletades per temes socials
La CCUB reclama una xarxa ciclista comoda i segura per circular per tot el pais
Intermodalitat la bicicleta al tren ha de ser una normalitat
La CCUB reclama una xarxa ciclista comoda i segura per circular per tot el pais
No més retallades, la bicicleta es económica i eficientLa Xarxa Ciclista Bàsica de Catalunya Una infraestructura vertebradora, segura i sostenible


Presentació


Els motius que justifiquen la realització d'aquest avantprojecte de xarxa bàsica de vies ciclistes són els beneficis ecològics, econòmics i socials que ofereixen les infraestructures ciclistes (la qual cosa està comprovada en els països que ja les han implementat), així com la seva contribució al gaudi d'una mobilitat segura, eficient i beneficiosa per a la societat.
Una altra de les raons que han portat a proposar els criteris i línies mestres d'aquesta Xarxa és la necessitat d'enllagar les rutes disperses i inconnexes que actualment ja existeixen, de donar un sentit de continuïtat a les infraestructures ciclistes, perquè deixin de ser merament testimonials i d'ús i utilitat limitades, lligades a l'àmbit recreatiu, i es converteixin per a moltes persones en una infraestructura territorial alternativa a les vies motoritzades.En aquest avantprojecte es definiran quines han de ser aquestes rutes, i s'oferiran les pautes per al traçat, disseny i impuls de la Xarxa Ciclista Bàsica de Catalunya, perquè així la seva utilitat sigui efectiva.La raó per a anomenar "Bàsica" a aquesta xarxa ciclista ve donada per la seva vocació d'oferir eixos estructurals sobre els quals poder anar desenvolupant un entramat de vies ciclistes interurbanes (comarcals, locals) més extens i atapeït segons les necessitats que es vagin manifestant amb el temps i l'ús d'aquestes infraestructures.Aquest avantprojecte dóna compliment a la Resolució del Parlament de Catalunya de 10 d'octubre de 2001 (Annex 3), en la que s'insta el Consell Executiu a impulsar la creació d'una xarxa ciclista de Catalunya.

Copyright © 2014 Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta
-Demóstenes, 19 08028 Barcelona Catalunya (Spain) Tel i Fax:93 339 40 60- -E-Mail info@ccub.org - Contacte premsa 615273935 -