La bicicleta te dret a circular per la via, El conductor esta obligat a avançar correctament
Els ciclistes poden circular en grup i sols sels pot avançar a tots de cop
La CCUB col·labora a les bicicletades per temes socials
La CCUB reclama una xarxa ciclista comoda i segura per circular per tot el pais
Intermodalitat la bicicleta al tren ha de ser una normalitat
La CCUB reclama una xarxa ciclista comoda i segura per circular per tot el pais
No més retallades, la bicicleta es económica i eficient
La Coordinadora Catalana d'Usuaris/es de la Bicicleta ofereix a les entitats membres diversos serveis, entre d'altres podem destacar:


Assegurança


La Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta ofereix a les entitats membres una assegurança de responsabilitat civil inclosa amb la quota anual i a tots els socis/as dels grups que la formen, la possibilitat de gaudir d'una assegurança especifica per l'us de la bicicleta que cobreix els danys que es poguessin ocasionar a tercers en cas d'accident en bicicleta, per tan sols 3,5 Euros persona i any.
Cooperativa de Consum


La Cooperativa Arç ofereix a les persones socis/es de les entitats membres de la CCUB de forma totalment gratuïta formar part del seu projecte d'intercooperació econòmica que ens permet gaudir de beneficis en l'adquisició de serveis o compres a cooperatives, empreses de serveis que treballant dins dels principis d'ajuda mútua i autogestió, així com el comerç just i l'economia solidària. Més informacióOptimització de recursos


La Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta disposa de documentació a disposició de les entitats membres, per facilitar l'elaboració de projectes, al·legacions, reunions etc. etc.Representació als governs locals i Generalitat


La Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta representa als seus membres en multitud de propostes i reunions per millorar l'us de la bicicleta en el nostre país.Vot i Veu a la Federació Europea de Ciclistes ECF


Possibilitat d'incidir i d'estar informat de l'evolució de la Bicicleta a Europa, gràcies a la presència de la Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta com a membre de la ECF.

Copyright © 2014 Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta
-Demóstenes, 19 08028 Barcelona Catalunya (Spain) Tel i Fax:93 339 40 60- -E-Mail info@ccub.org - Contacte premsa 615273935 -