La bicicleta te dret a circular per la via, El conductor esta obligat a avançar correctament
Els ciclistes poden circular en grup i sols sels pot avançar a tots de cop
La CCUB col·labora a les bicicletades per temes socials
La CCUB reclama una xarxa ciclista comoda i segura per circular per tot el pais
Intermodalitat la bicicleta al tren ha de ser una normalitat
La CCUB reclama una xarxa ciclista comoda i segura per circular per tot el pais
No més retallades, la bicicleta es económica i eficientLa Xarxa Ciclista Bàsica de Catalunya Una infraestructura vertebradora, segura i sostenible


Concepte


Les rutes ciclistes de ¡llarga distància que es proposen per a la Xarxa Ciclista Bàsica de Catalunya s'han d'entendre com a vertebradores i cohesionadores de la infraestructura ciclista a escala municipal, comarcal i nacional.A més de ser tot un repte per a aconseguir situarnos al nivell europeu, han de contribuir a la promoció de l'ús de la bicicleta, que exigeix la Unió Europea i recomana la OMS, motivant les persones a pedalejar i fer exercici, i proporcionant a les autoritats un mitjà per a fomentar eficaçment els desplaçaments de baix risc.Per a això, la major part dels trams d'aquesta xarxa bàsica de vies ciclistes es basaran en infraestructures ja existents, unint camins rurals, locals i regionals dins d'una senyalització un màrqueting comú. Amb tota probabilitat seran necessàries noves inversions, però el projecte a escala nacional ha de comptar amb el suport d'ens locals i comarcals que veuran amb bons ullis el pas d'aquestes rutes pels seus territoris com un element de promoció del turisme verd o turisme sostenible.Així mateix, aquesta Xarxa és elegible per a rebre ajuts per part de la Unió Europea, a ¡'empara de fons europeus com poden ser Interreg III, o altres vinculats a l'àmbit del desenvolupament regional, la cooperació transfronterera, la mobilitat sostenible o les millores en la qualitat ambiental. La cooperació amb projectes europeus afins (NICE, REVER-MED, EuroVelo) serà també necessària i convenient.Amb un disseny adequat, aquestes vies podran ser utilitzades també pels ciclistes locals per a fer esport, la qual cosa augmentarà considerablement la seguretat d'aquesta pràctica comportarà una apreciable disminució de les morts de ciclistes per atropellament, un problema greu i amb fort impacte en ¡'opinió pública.Per a garantir la incorporació de les determinacions d'aquesta xarxa viària en el planejament urbanístic, integrar-la amb la resta d'infraestructures del país, i facilitar-ne ¡'execució, gestió i manteniment, caldrà contemplar la possibilitat de classificar-la dins del conjunt dels sistemes generals.Copyright © 2014 Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta
-Demóstenes, 19 08028 Barcelona Catalunya (Spain) Tel i Fax:93 339 40 60- -E-Mail info@ccub.org - Contacte premsa 615273935 -