Vídeos compareixença al Congreso de los Diputados
Per la seguretat dels ciclistes.
Pedala per la Hipertensió Pulmonar.
Uneix-te a la Plataforma en Defensa de la Bicicleta.
Compromisos que proposem als partits polítics per incorporar-los al programa electoral
La bicicleta te dret a circular per la via, El conductor esta obligat a avançar correctament
Els ciclistes poden circular en grup i sols sels pot avançar a tots de cop
La CCUB col·labora a les bicicletades per temes socials
La CCUB reclama una xarxa ciclista comoda i segura per circular per tot el pais
Intermodalitat la bicicleta al tren ha de ser una normalitat
La CCUB reclama una xarxa ciclista comoda i segura per circular per tot el pais
No més retallades, la bicicleta es económica i eficient
La Coordinadora Catalana d'Usuaris/es de la Bicicleta té la finalitat de promoure i defensar la bicicleta com a mitjà de transport i d'esbarjo, a més de treballar conjuntament amb diversos grups que comparteixen les mateixes inquietuds a Catalunya.


Els objectius de la Coordinadora són:


Intercanviar informació i promoure la cooperació entre els grups.


Representar i defensar els interessos dels i de les ciclistes davant l'administració.


Actuar coordinadament per resoldre els problemes dels usuaris de la bici a tots els nivells.


Promoure la cooperació entre els grups que en formen part.


Oferir serveis als grups.


Difondre els beneficis d'una política de promoció de la bicicleta per a les viles i ciutats de Catalunya.Volem:


Volem un país sense contaminació.


Volem recuperar els carrers dels nostres pobles i ciutats, per a les persones, pels jocs dels infants i per a la convivència.Demanem:


Demanem la pacificació del trànsit.


Demanem més seguretat viaria en ciutat i carretera.Impulsem:


Impulsem la creació d'una Xarxa catalana de vies còmodes i segures per a ciclistes i col·laborem en la seva realització.


Impulsem i participem a l'Intergrup de la Bicicleta al Parlament de Catalunya.
La Bicicleta ofereix nombrosos avantatges


Ocupa poc espai i és econòmica.


És el mitja de transport porta a porta més ràpid en els recorreguts a les ciutats.


No emet gasos contaminants, ni fa soroll.


Permet fer exercici físic beneficiós per a la salut, a l'abast de tothom.
Copyright 2014 Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta
-Demstenes, 19 08028 Barcelona Catalunya (Spain) Tel i Fax:93 339 40 60- -E-Mail info@ccub.org - Contacte premsa 615273935 -