DECLARACIÓ DE BANYOLES

Banyoles, 28 d'abril de 2001

El dret d'usar la bicicleta

Nosaltres, els participants a la CIMERA DE LA BICICLETA, reunits a Banyoles en el marc de les XVII TROBADES NATURALISTES I ECOLOGISTES DE CATALUNYA, (www.ecologistes.net), adoptem l’esperit de la Conferència Mundial sobre la Bicicleta Velo Mondial 2000, celebrada a Amsterdam (www.velomondial.net), i proclamem que totes les persones (inclosos els infants) han de tenir el dret d'anar en bicicleta quan vulguin. Declarem que l'ús de la bicicleta requereix una major acceptació i promoció per part de totes les organitzacions i de totes les institucions que governen a Catalunya. Fem una crida perquè s'adoptin mesures en aquest sentit.

Avantatges

L'ús de la bicicleta aporta molts avantatges, tant per a l'individu com per a la societat i el medi ambient.

La bicicleta, com a mitjà de transport individual, ofereix un transport de porta a porta que és al mateix temps ràpid i eficaç.

• La bicicleta ofereix una disponibilitat immediata i el seu manteniment és barat

• El temps de desplaçament en bicicleta és previsible; al o a la ciclista no li afecta la congestió del trànsit

• La bicicleta ofereix intimitat, independència i llibertat; el ciclisme és una activitat emancipadora

• En ser el ciclisme una forma d'exercici, millora la salut física i mental

• La circulació en bicicleta manté fluid el trànsit de les ciutats i en preveu o redueix la congestió

• L'ús de la bicicleta amplia el radi d'activitat de la gent, independentment del fet que sigui jove o d'edat avançada, rica o pobre, home o dona

• L'ús de la bicicleta estalvia espai i dedicar-li infrastructura és rentable

• Desplaçar-se en bicicleta estalvia temps i promou el desenvolupament de l'economia local

• Un major ús de la bicicleta significa un millor accés a les oportunitats d'ocupació, la creació de més llocs de treball i un nivell major de salut pública.

L'ús de la bicicleta millora l'entorn on viu la gent i dinamitza les nostres ciutats:

• La bicicleta és silenciosa, neta i sostenible

• L'ús de la bicicleta no amenaça ni la natura ni el paisatge

• Els ciclistes causen un risc insignificant per als altres

• L'ús de la bicicleta no suposa cap càrrega per a les reserves de combustibles fòssils.

Oportunitats i potencial

Tot i tenint en compte les aportacions de les noves tecnologies, constatem que la majoria de les activitats de la gent, per sort, encara impliquen sortir de casa. Actualment, a distància no sembla limitar els llocs on una persona pot viatjar. No obstant això, a Catalunya i a tot el món, els desplaçaments que fa la majoria de la gent són curts. La gran majoria de viatges es fan dins de la pròpia ciutat o municipi: entre un 60% i un 90% dels desplaçaments són inferiors a 6 o 7 km. En moltes ciutats i pobles, anar a peu i amb bicicleta són els modes de transport més utilitzats. Això és així ara, i preveiem que ho seguirà sent durant molt de temps.

Hi ha molts casos on el pes que té la bicicleta com a part del transport local pot ser incrementat.

• Comparat amb el transport a peu, usar la bicicleta amplia de forma considerable l'àrea que pot cobrir una persona, així com la seva capacitat de transportar càrregues. També permet guanyar temps per a d'altres activitats.

• Aproximadament la meitat de tots els viatges en cotxe són de menys de 7,5 km, mitja hora en bicicleta. El ciclisme és una alternativa realista per a un 50% d'aquests viatges curts en cotxe. Dins de les grans ciutats i en les rutes interurbanes, la bicicleta pot augmentar el potencial del transport públic. Ho fa:

• de cara a l'individu, en oferir-li un accés eficaç al transport públic

• de cara als operadors del transport públic, que en reconèixer els ciclistes com a alimentadors, augmenten la zona de captació de les estacions i de les parades. En les situacions on les places d'aparcament properes a l'origen o destí dels viatges siguin limitades, les bicicletes ofereixen una alternativa de transport fàcil per arribar als aparcaments i a per sortir d'ells. Condicions Si es vol desenvolupar el potencial de la bicicleta i si es vol assegurar que l'ús de la bicicleta sigui atractiu i segur, s'han de satisfer algunes condicions universals:

• Fer que l'ús de la bicicleta sigui més atractiu requereix que es destini espai i s'adoptin mesures per acomodar tant les bicicletes aparcades com les bicicletes en moviment

• És convenient treure les barreres al flux ininterromput de bicicletes; és necessari eliminar les amenaces plantejades pel trànsit de vehicles a motor

• En les situacions que presenten una alta intensitat de trànsit motoritzat, és indispensable protegir els ciclistes. També és important assegurar que la bicicleta té un lloc dins del sistema global de trànsit i transports.

• Això fa necessari d'una major atenció per part dels urbanistes per assegurar que la majoria dels viatges puguin tenir lloc dins d'una àrea que es pugui recórrer en bicicleta. Per tant, és necessari evitar la baixa densitat i estimular l'ús mixt del sòl en les zones urbanes, característic de la ciutat mediterrània, compacta i multifuncional.

• Això exigeix una planificació del transport que consideri que la bicicleta té un valor i una funcionalitat igual a la dels altres mitjans de transport.

• Això requereix que es dissenyi la infrastructura de tal manera que, sempre que sigui possible, s'evitin els conflictes entre els ciclistes i altres usuaris més ràpids de la via pública. Segons la situació, això implica la separació dels diferents tipus de trànsit i/o la reducció de la velocitat del trànsit motoritzat.

• L'educació de tots els usuaris de la via pública i l'aplicació de les lleis de trànsit són elements fonamentals d'una política de transport compatible amb l'ús de la bicicleta.

• Cal concedir una atenció especial a fer possible que els nens puguin desplaçar-se en bicicleta de manera independent. Crida a l'acció Nosaltres, els participants de la CIMERA DE LA BICICLETA a Banyoles, fem una crida als Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions i Generalitat de Catalunya, a les indústries relacionades amb el món de la bicicleta i a les organitzacions nacionals i internacionals, perquè:

• Reconeguin el dret de tots els sectors de la població, inclosos els infants, a desplaçar- se en bicicleta i a fer-ho amb seguretat

• Declarin la bicicleta com a mitjà de transport que contribueix decisivament a una mobilitat sostenible i que ha de gaudir dels mateixos drets que els altres mitjans

• Posin les condicions perquè l'ús de la bicicleta es torni més atractiu i segur

• Destinin els recursos necessaris per al finançament de projectes que promoguin l'ús de la bicicleta

• Estableixin vies de diàleg i col.laboració amb les diverses parts implicades, especialment amb les organitzacions d'usuaris de la bicicleta.

Fem també una crida a les entitats ecologistes i naturalistes perquè contemplin en les seves propostes la importància de la mobilitat sostenible.

Nosaltres ens comprometem a contribuir amb els nostres coneixements, la nostra experiència i les nostres xarxes a ajudar a garantir la realització de les reivindicacions d'aquesta crida a la acció.

Nosaltres i les organitzacions que representem vigilarem fins a quin punt els plans i les bones intencions es converteixen en acció efectiva i, en última instància, en un major ús de la bicicleta.

Ens comprometem a incrementar la col.laboració entre les entitats que han participat en aquesta Cimera: d'usuaris de la bicicleta, de ciclisme esportiu, de lleure, i els representants de les institucions polítiques, per tal d'assolir els objectius que ens proposem.

XVII TROBADES NATURALISTES I ECOLOGISTES DE CATALUNYA

CIMERA DE LA BICICLETA

Banyoles, 28 d’abril de 2001

Han assistit a la Cimera de la Bicicleta representants de les següents entitats:

Coordinadora Catalana d'Usuaris de la Bicicleta:

Amics de la Bici (Barcelona),

Associació per a la Protecció del Medi Ambient (Vilanova),

Badabicis (Badalona),

Bicicleta Club de Catalunya,

Biciclot (Barcelona),

Limnos (Banyoles),

Plataforma Mou-te en Bici (Girona),

SenseFums (Barcelona)

Federació Catalana de Ciclisme

Intergrup en Suport de la Bicicleta del Parlament de Catalunya

Consorci de la Ruta del Carrilet Girona-Olot

Associació Naturalistes de Girona