hola

Abans de tot, les persones

Declaració de l’Intergrup de Suport a la Bicicleta
per unes ciutats més humanes

L’Organització Mundial de la Salut, el Worldwatch Institute i la Unió Europea, entre altres prestigioses institucions internacionals, demanen que es promogui l’anar a peu i amb bicicleta com a mesura eficaç per aconseguir unes ciutats més humanes, menys congestionades i contaminades, així com pels beneficis en salut i seguretat viària que representa el desplaçament no motoritzat.

La ciutadania també ho vol. Mostra d’això és l’entusiasme amb què s’omplen carrers i places de vianants i ciclistes quan queden tancats al trànsit de cotxes i motos - encara que només sigui durant una setmana.

No obstant això, és complicada la convivència obligada de vianants i ciclistes en el mateix espai, a causa dels nombrosos carrils-bici implantats amb un disseny inadequat sobre voreres i passeigs, i que provoquen queixes, incivisme i situacions de perill. Els conflictes es generen a mesura que augmenta el nombre de persones que utilitzen aquest espai, estimulades per les campanyes a favor del caminar i del pedalejar.

Per una banda, necessitem un espai segur per desplaçar-nos a peu i relacionar-nos, molt especialment les criatures, la gent gran, les famílies, les colles d’amics i amigues i les persones amb mobilitat reduïda. Per altra banda, cal una connexió directa i eficaç al marge dels perills del trànsit i dels embussos, per cobrir els trajectes més llargs en bicicleta.

Considerem que és un error estratègic pretendre barrejar aquestes necessitats, o separar-les només amb una ratlla de pintura (que acostuma a desaparèixer en els punts més delicats). El conflicte generat per la doble ocupació de la vorera només afavoreix els interessos dels conductors i conductores de cotxes, i dóna una imatge negativa i no real de l’ús de la bicicleta.

Els diputats i diputades membres de l’Intergrup de Suport a la Bicicleta del Parlament de Catalunya i els representants d’entitats que signem aquesta declaració

-- Demanem als responsables dels ajuntaments de Catalunya que la promoció de l’ús de la bicicleta i la implantació d’infrastructures ciclistes no es faci en detriment de la comoditat i la seguretat del col·lectiu de vianants. La pacificació del trànsit és molt més eficaç que els carrils-bici sobre vorera.

-- Demanem als mitjans de comunicació que donin un suport decidit a la recuperació dels modes de transport més sostenibles, com el caminar i l’anar amb bicicleta. Anar a peu i amb bicicleta és eficient i molt segur.

-- Demanem als ciutadans i ciutadanes que no es cansin de reivindicar, barri per barri i a tota Catalunya, unes ciutats a escala humana, alliberada de les suposades necessitats del cotxe. L’ús del cotxe i de la moto ha de ser molt més racional i intel·ligent.

-- Demanem a les administracions estatal, autonòmica i municipal una normativa de trànsit d’acord amb els principis de la "Visió zero" (aconseguir zero víctimes mortals per accidents de trànsit), la qual implica un màxim de mobilitat i protecció legal per a vianants i ciclistes. Demanem també que s’estableixi el principi de defensa de qui és físicament més vulnerable en el trànsit, amb independència de la conducta correcta o no d’aquestes persones. Qui duu una màquina amb potència més gran, en una escala que va des de les bicicletes fins als vehicles més pesants, és responsable dels danys que provoca.

-- Ens comprometem a treballar coordinadament per promoure els interessos de ciclistes i vianants. Donarem suport a les reivindicacions generals i específiques dels dos col·lectius, tot rebutjant conjuntament qualsevol mesura o planejament que vagi en contra dels seus interessos. En senyal d’aquest compromís, signem les respectives declaracions dels drets, la Carta Europea dels Drets dels Vianants i la Declaració d’Amsterdam sobre el dret d’anar en bicicleta.

-- Ens comprometem a promoure el respecte i la tolerància entre vianants i ciclistes amb tots els mitjans que estiguin al nostre abast, i a difondre les normes de conducció i de convivència que cal complir per assolir-ho.

Palau del Parlament de Catalunya, a 10 de novembre de 2004


Intergrup de suport a la bicicleta del Parlament de Catalunya, integrat per representants dels grups parlamentaris de CiU, PSC-CpC, ERC, PP i ICV-EA, i les entitats: Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta, Federació Catalana de Ciclisme, Gremi de comerciants de bicicletes de Catalunya, Amics de la bici, Bicicleta Club de Catalunya “BACC”, Mou-te en bici, La Farinera-Ateneu del Clot i Trèvol.